Logitech-verkkosi­vuston tietosuoja­lausunto

Tässä Logitech Europe S.A. -yhtiön tietosuojalausunnossa selostetaan, miten yhtiö kerää ja käyttää niiden käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, jotka vierailevat tähän tietosuojalausuntoon linkittävillä yhtiön verkko- ja mobiilisivustoilla (yhteisnimitys ”sivustot”). Tietosuojalausunto ei koske Logitechin muulla tavoin, kuten internetin ulkopuolella tai myytyjen tuotteiden yhteydessä, keräämiä tietoja, ellei yhtiö nimenomaisesti ja kirjallisesti totea, että tämä tietosuojalausunto on voimassa myös kyseisten muiden tietojen osalta.

Aktiivisesti toimitetut tiedot

Kun käyttäjä soittaa tai lähettää sähköpostia Logitechille tai täyttää jollain Logitechin verkkosivustolla olleen lomakkeen, hän antaa tiedot aktiivisesti. Siten käyttäjä tietää, mitä tietoja hän yhtiölle antaa. Logitech käyttää näitä tietoja käyttäjän tiedusteluun vastaamiseen, käyttäjän auttamiseen tai muuhun käyttäjän kanssa viestimiseen. Jos käyttäjä ostaa jotain Logitechin sivustojen kautta, yhtiö saattaa kerätä tilauksen käsittelyyn tarvittavia tietoja, kuten toimitusosoite, tilatut tuotteet ja yhteystiedot.

Passiivisesti toimitetut tiedot

Logitechin sivustojen käyttäjät antavat automaattisesti tiettyjä käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen liittyviä ja niiden kautta kerättyjä tietoja. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttäjän toiminta sivustolla, käytetty laitteistotyyppi ja ohjelmisto (esim. käyttöjärjestelmä tai selain), evästeisiin tallennetut tiedot, IP-osoite, käyttöajat, sivustolle tuloa edeltäneet verkkosivustot, käytetyt sivut (jos oleellista) ja alueet, joista käsin käyttäjä sivustoa käyttää. Yhtiö käyttää sivustoilla seurantateknologiaa (mm. evästeitä), jonka avulla sivustoja mukautetaan ja parannellaan. Näiden tietojen avulla Logitech pyrkii ymmärtämään verkkosivustojen käyttäjien, asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon kohteita ja parantamaan yhtiön sivustoja, palveluja ja tuotteita. Yhtiö ei tällä hetkellä vastaa verkkosivustojen Älä seuraa -signaaleihin.

Tietojen jakaminen

Logitech ei vuokraa, myy tai muulla tavoin jaa henkilökohtaisia tietoja seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

  • Yhtiö käyttää samaan konserniin kuuluvia ja ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten Logitech, Inc. Yhdysvalloissa. Ne auttavat palvelujen toimittamiseen ja liiketoiminnan pyörittämiseen tarvittavien henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä ja ovat sitoutuneet tiukkoihin salassapitosopimuksiin.
  • Yhtiö saattaa paljastaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja seuraavissa tapauksissa: (a) Jos sovellettavat lait tai säännökset niin vaativat tai lailliset pyynnöt, tuomioistuimen päätökset tai oikeudenkäyntimenettely niitä pyytävät. (b) Suojellakseen ja puolustaakseen omia tai kolmannen osapuolen oikeuksia tai omaisuutta, mukaan lukien sopimusten, käytäntöjen ja käyttöehtojen täytäntöönpano. (c) Hätätapauksessa, kuten suojellakseen yhtiön työntekijän tai kenen tahansa muun henkilön turvallisuutta. (d) Petoksen tutkimiseen tai estämiseen liittyen.
  • Logitech saattaa jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja sellaisen liikesopimuksen tai sen neuvottelun yhteydessä, jossa yhtiö myy tai siirtää kaiken liiketoimintansa tai omaisuutensa tai osan niistä. Tällaisia liikesopimuksia ovat esimerkiksi yritysfuusio, finansiointi, yrityskauppa tai konkurssiin liittyvät tapahtumat tai toimenpiteet.
  • Käyttäjän luvalla.

Lisäksi yhtiö käyttää ja jakaa koottuja ja muokattuja tietoja, joista käyttäjää ei voi henkilökohtaisesti tunnistaa.

Tietoturva

Logitech ehkäisee henkilökohtaisten tietojen luvattoman käytön riskiä myös SSL-sertifioinneilla, käyttöoikeusrajoituksilla, viruksentorjuntaohjelmalla ja palomuureilla. Mikään Internetissä tai muussa langattomassa verkossa tehty tiedonsiirto ei ole täysin turvallinen. Ota turvallisuusriskit huomioon, kun lähetät meille henkilökohtaisia tietoja.

EU:n ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield -järjestely ja Sveitsin ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield -järjestely

Logitech ja Yhdysvalloissa toimivat yksiköt, mukaan lukien Logitech Inc. ja Logitech Latin America Inc., osallistuvat ja ovat todistaneet, että ne ovat EU: n U.S: n mukaisia. Privacy Shield Framework ja Sveitsin-U.S. Yhdysvaltain kauppaministeriön ilmoittama Yksityisyyden suojajärjestelmä, joka koskee Euroopan unionista ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Jos tämän tietosuojakäytännön ja tietosuojan periaatteiden ehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, Privacy Shield -periaatteet ovat voimassa. Saat lisätietoja Tietosuoja-ohjelman käytöstä ja voit tarkastella sertifikaattiamme osoitteessa https://www.privacyshield.gov.

Logitech on kunkin Privacy Shield- järjestelyn puitteissa vastuussa vastaanottamiensa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä ja tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille, jotka toimivat Logitechin edustajina. Logitech noudattaa Privacy Shield -periaatteita aina edelleen siirtäessään henkilökohtaisia tietoja EU:sta ja Sveitsistä, mukaan lukien edelleen siirtoja koskevat vastuujärjestelmät. Privacy Shield -järjestelyn puitteissa vastaanotettujen tai siirrettyjen henkilökohtaisten tietojen osalta Logitech on Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin valvonnan alainen. Joissain tapauksissa Logitechin on paljastettava henkilökohtaisia tietoja viranomaisten laillisten pyyntöjen vuoksi, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden ja lainvalvonnan vaatimukset.

Varmistamme Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti, että voimme käsitellä henkilötietojesi keräämistä tai käyttöä koskevia valituksia. EU: n ja Sveitsin kansalaiset tiedustelupyyntöineen tai valituksineen tietosuojakäytännöissämme on otettava ensin yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin.

Jos sinulla on ratkaisematon tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskeva asia, ota yhteyttä (maksutta) Yhdysvalloissa sijaitsevaan riippumattomaan riita-asioiden ratkaisijaan käyttämällä seuraavaa lomaketta: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Joissain tapauksissa, jotka kuvataan tarkemmin Privacy Shield -verkkosivustolla, voit vaatia sitovaa sovittelua, jos ratkaisua ei ole saatu muita ratkaisutapoja käyttämällä.

Vain henkilöstötiedoista: Sitoudumme tekemään yhteistyötä EU: n tietosuojaviranomaisten (DPA) ja Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutetun (FDPIC) kanssa ja noudattamaan näiden viranomaisten antamia ohjeita EU: sta ja Sveitsistä siirrettyihin henkilöresursseihin Yhdysvaltoihin työsuhteen puitteissa.

Logitech on Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin (FTC) tutkinta- ja täytäntöönpanovaltaa.

TIETOJEN HALLINTA JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus kehottaa yhtiötä päivittämään tai poistamaan / poistamaan käytöstä tiettyjä käyttäjään liittyviä tietoja. Käyttäjä voi myös pyytää henkilökohtaisten tietojen poistamista blogista, yhteisön foorumeista tai muista Logitechin hallinnan alaisista julkisista alueista. Jos joitain henkilökohtaisia tietoja ei voida poistaa, yhtiö kertoo syyn siihen. Käyttäjä voi lopettaa markkinointisähköpostien vastaanottamisen noudattamalla sähköpostiviestissä olevia tilauksen peruutusohjeita tai muokkaamalla asetuksia Logitechin verkkosivuston tilauksenhallintasivulla osoitteessa http://www.logitech.com/subscribe.

Logitech vastaa henkilötietojen tarkistusta koskeviin pyyntöihin 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Kun Logitech pyytää henkilökohtaisia tietoja, käyttäjä saa mahdollisuuden estää tietojen käytön tiettyihin tarkoituksiin. Jos sinulla on omiin tietoihisi tai Logitechin lausuntoon tai menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä, ota meihin yhteyttä sivulla support.logitech.com/response-center tai jollain seuraavista yhteydenottotavoista:
Puhelimitse: +1 510-795-8500
Ota yhteyttä: support.logitech.com/response-center
Postitse: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit lähettää tietosuojaa koskevan valituksen tai riitatapauksen oman lainsäädäntöalueesi asianmukaiselle kansalliselle tai määrätylle tietosuojaviranomaiselle.

Evästeet

Logitech käyttää evästeitä, jotka ovat periaatteessa pieniä tiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneeseesi, tablettiisi, matkapuhelimeesi tai muihin laitteisiin. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.

ETA-ilmoitus

Siirtäessään henkilökohtaisia tietoja Euroopan talousalueelta muihin maihin Logitech takaa käyttäjän oikeudet ja suojauksen monenlaisilla oikeudellisilla mekanismeilla, kuten mallisopimuksilla. Lisätietoja saa EU:n asukkaiden tietojen käsittelyn menetelmiä koskevasta osiosta.

Voimaantulopäivä ja muutokset

Logitech saattaa ajoittain muokata tietosuojalausuntoa, ja muutokset voivat olla myös aineellisia muutoksia. Suosittelemme, että tarkistat jokaisella sivuston käyttökerralla onko tietosuojalausuntoon tehty muutoksia. Jos jatkat sivuston käyttöä tähän tietosuojalausuntoon tehtyjen muutosten jälkeen, hyväksyt muutokset.

Ota yhteyttä, jos sinulla on tietosuojalausuntoon liittyviä kysymyksiä.
Puhelimitse: +1 510-795-8500
Ota yhteyttä: privacy@logitech.com
Postitse: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Tämä tietosuojalausunto on voimassa 15. elokuuta 2018 alkaen.