Privacy­verklaring van de Logitech-website

Wij, Logitech Europe S.A., geven in deze Privacyverklaring uitleg over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website en mobiele sites die een link bevatten naar deze Privacyverklaring (gezamenlijk 'Sites'). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die we op andere manieren verzamelen, zoals offline of bij producten die we verkopen, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk verklaren dat deze Privacyverklaring ook op dergelijke andere gegevens van toepassing is.

Actief verstrekte gegevens

Als u ons belt, ons een e-mail stuurt of een formulier invult op een van onze Sites, weet u welke informatie u verstrekt, omdat u deze actief aan ons verzendt. Wij gebruiken dergelijke informatie om op uw verzoek te reageren of op andere wijze met u te communiceren of u te helpen. Het kan nodig zijn gegevens te verzamelen om uw bestelling te verwerken als u aankopen doet via onze Sites, zoals uw verzendadres, bestelde producten en contactgegevens.

Passief verstrekte gegevens

Wanneer u onze Sites bezoekt, verstrekt u automatisch bepaalde informatie van en over uw computer of mobiele apparaat, inclusief de activiteiten die u uitvoert op onze Sites, het type hardware en software dat u gebruikt (bijvoorbeeld uw besturingssysteem of browser), informatie opgeslagen in cookies, IP-adres, toegangstijden, de webpagina's waar u vandaan kwam, de regio's vanwaaruit u de webpagina bezoekt en de webpagina('s) die u oproept (indien van toepassing). We gebruiken trackingtechnologie (inclusief 'cookies') op de Sites om de Sites aan te passen en te verbeteren. We gebruiken deze informatie om de interesses van bezoekers aan de website, klanten en potentiële klanten beter te begrijpen en om onze Sites, services en producten te verbeteren. We reageren momenteel niet op 'do not track'-signalen van webbrowsers.

Gegevensdeling

We zullen geen persoonlijke gegevens verhuren, verkopen of anderszins delen, behalve als volgt:

  • We maken gebruik van gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders, waaronder Logitech, Inc. in de Verenigde Staten, die ons helpen persoonlijke gegevens te verwerken om services te verschaffen en ons bedrijf te runnen onder strikte geheimhoudingsovereenkomsten.
  • We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven (a) om te voldoen aan relevante wetten, wettelijke vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures; (b) om de rechten of eigendommen van ons of derden te beschermen en te verdedigen, inclusief het afdwingen van overeenkomsten, beleid en gebruiksvoorwaarden; (c) in een noodsituatie, inclusief om de veiligheid van onze werknemers of enig ander persoon te beschermen; of (d) in verband met het onderzoeken of voorkomen van fraude.
  • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met het oog op een zakelijke transactie (of onderhandeling over een zakelijke transactie) die betrekking heeft op de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa. Deze transacties kunnen elke fusie, financiering, acquisitie of faillissementstransactie of procedure omvatten.
  • Met uw toestemming.

We gebruiken en delen ook vrijelijk geaggregeerde en geredigeerde informatie die niet kan worden gebruikt om u individueel te identificeren.

Gegevensbeveiliging

We gebruiken SSL-certificaten, gegevenstoegangsbeperkingen, antivirussoftware en firewalls om het risico van ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. Geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk is volledig veilig. Houd rekening met veiligheidsrisico's wanneer u persoonlijke gegevens naar ons verzendt.

EU-VS-privacyschild en Zwitserland-VS-privacyschild

Logitech en onze in de VS gevestigde entiteiten, waaronder Logitech Inc. en Logitech Latin America Inc., hebben deelgenomen aan en hebben hun conformiteit met de EU-VS bevestigd. Privacy Shield Framework en de Swiss-US. Privacyschildraamwerk zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Ga naar https://www.privacyshield.gov voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken.

We zijn onder elk Privacyschildkader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die We ontvangen en verdere overdracht aan derden die namens ons optreden als vertegenwoordigers. We houden ons aan de Privacyschildbeginselen voor alle verdere overdracht van persoonlijke gegevens uit de EU en Zwitserland, inclusief de bepalingen voor de aansprakelijkheid van verdere overdracht. Met betrekking tot persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of overgedragen in overeenstemming met de Privacyschildkaders is Logitech onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen We worden gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verbinden wij ons ertoe klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. EU- en Zwitserse personen met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid dienen eerst contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u een onopgeloste kwestie inzake privacy of gegevensgebruik heeft die niet naar uw tevredenheid is verholpen, neemt u (kosteloos) contact op met Onze externe aanbieder van geschillenoplossing in de VS via het volgende formulier: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die in meer detail worden beschreven op de website van het Privacyschild, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenoplossing zijn uitgeput.

Alleen voor gegevens over personeelszaken: we verbinden ons ertoe om samen te werken met de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (FDPIC), waar van toepassing, en het advies van dergelijke autoriteiten in acht te nemen, met betrekking tot naar human resources-gegevens die vanuit de EU en Zwitserland zijn overgedragen aan de Verenigde Staten in het kader van de arbeidsrelatie.

Logitech is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission ("FTC").

CONTROLE OVER EN TOEGANG TOT INFORMATIE

U heeft de mogelijkheid om ons te instrueren om bepaalde informatie met betrekking tot u bij te werken of te verwijderen/deactiveren. U kunt ook verzoeken dat persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de blog, de communityforums of andere openbare delen waarover wij controle hebben. Als We bepaalde persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen, laten we u weten waarom. U kunt de verzending van marketingberichten stopzetten door in de ontvangen e-mail of op de pagina voor abonnementbeheer op onze Site de instructies voor opzegging van het abonnement te volgen: http://www.logitech.com/subscribe.

Wanneer u verzoekt de gegevens te bekijken die we van u hebben, reageren We binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

We bieden u de mogelijkheid om aan te geven dat uw persoonlijke gegevens niet voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt, wanneer We om deze gegevens vragen. Als u vragen of opmerkingen heeft of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens of onze Verklaring en werkwijzen, neem dan contact met ons op via support.logitech.com/response-center of via de volgende methoden:
Telefoon: +1 510-795-8500
Neem contact met ons op via: support.logitech.com/response-center
Post: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Bent u niet tevreden met onze reactie, dan kunt u uw privacyklacht of -geschil melden bij de toepasselijke staat of nationale autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Cookies

Logitech gebruikt cookies. Cookies zijn in wezen kleine gegevensbestandjes die op uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie over cookies.

EER-kennisgeving

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte overdragen naar andere landen, gebruiken we verschillende rechtsinstrumenten, inclusief modelcontracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming bij overdracht van uw gegevens behouden blijven. Ga naar aanvullende informatie over onze gegevensverwerkingsprocedures voor inwoners van de EU.

Ingangsdatum en wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen, inclusief materiële wijzigingen, aanbrengen in de Privacyverklaring. U dient de Privacyverklaring elke keer dat u onze Sites bezoekt te lezen om op de hoogte te zijn over eventuele wijzigingen. Als u de Sites blijft gebruiken nadat we deze Privacyverklaring hebben bijgewerkt, gaat u akkoord met onze wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via
Telefoon: +1 510-795-8500
Neem contact met ons op via: privacy@logitech.com
Post: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Deze privacyverklaring is ingegaan op 15 augustus 2018.