Logitechs Webbplats Sekretesspolicy

Vi, Logitech Europa S.A., förklarar i denna Sekretesspolicy hur vi samlar in och använder personuppgifter från besökare på våra webb- och mobilwebbplatser, som länkar till denna Sekretesspolicy (tillsammans kallade ”Webbplatser”). Denna Sekretesspolicy gäller ej för uppgifter som vi samlar in på annat sätt, såsom offline eller med produkter som vi säljer, såvida vi inte uttryckligen förklarar skriftligen att denna Sekretesspolicy även skall gälla sådana andra uppgifter.

Aktivt inlämnade uppgifter

Om du ringer till oss, skickar oss ett e-postmeddelande eller fyller i ett formulär på en av våra Webbplatser så kommer du att veta vilken information du tillhandahåller eftersom du aktivt förser oss med den. Vi använder sådan information för att svara på din begäran eller på andra sätt kommunicera med eller hjälpa dig. Om du handlar via våra Webbplatser så kan det bli nödvändigt för oss att samla in uppgifter som till exempel din leveransadress, beställda produkter och kontakt information för att kunna behandla din beställning.

Passivt inlämnade uppgifter

När du går in på våra Webbplatser så förser du oss automatiskt med viss information om din dator eller din mobila enhet. Detta innefattar aktiviteterna du utför på våra Webbplatser, vilken typ av maskinvara och programvara du använder (till exempel ditt operativsystem eller din webbläsare), information lagrad i cookies, IP-adress, åtkomsttid, webbsidan du kom ifrån, från vilken region du navigerar på webbplatsen samt webbsidan/-sidorna du besöker (enligt vad som är tillämpligt). Vi använder spårningsteknik (inklusive ”cookies”) på Webbplatserna för att anpassa och förbättra Webbplatserna. Vi använder sådan information för att bättre förstå våra webbplatsbesökares, kunders och potentiella kunders intressen, samt för att förbättra våra Webbplatser, tjänster och produkter. Vi svarar för närvarande inte på webbläsares ”spåra inte”-signaler.

Datadelning

Vi hyr varken ut, säljer eller delar personuppgifter på annat sätt, frånsätt i följande fall:

  • Vi använder oss av närstående och icke-närstående tjänsteleverantörer, inklusive Logitech, Inc. i U.S.A., som hjälper oss att behandla personuppgifter för att leverera tjänster och driva vår affärsverksamhet som omfattas av strikta sekretessavtal.
  • Vi kan lämna ut dina personuppgifter i syfte att (a) följa tillämpliga lagar och lagstadgade krav och för att svara på lagstadgad begäran, domstolsbeslut och juridisk process; (b) skydda och försvara våra eller tredje parts rättigheter eller egendom, inklusive verkställande av avtal, policyer och användarvillkor; (c) i en nödsituation, detta innefattar att skydda våra anställdas, eller andra personers, säkerhet; eller (d) i samband med utredning av, eller för att förhindra, bedrägeri.
  • Vi kan dela dina personuppgifter på grund av en affärsuppgörelse (eller förhandlingar angående en affärsuppgörelse) som innebär försäljning eller överföring av alla eller delar av vårt företag eller tillgångar. Dessa affärsuppgörelser kan innefatta eventuella fusioner, finansiering, förvärv eller konkurshandel eller -förfarande.
  • Med ditt samtycke.

Vi använder och delar även fritt aggregerad och redigerad information som inte kan användas för att identifiera dig individuellt.

Datasäkerhet

För att minska risken för obehörig tillgång till personuppgifter så använder vi SSL-certifikat, begränsningar för dataåtkomst, antivirusprogramvara och brandväggar. Ingen dataöverföring över internet eller något trådlöst nätverk är helt säker. Var uppmärksam på säkerhetsrisker när du skickar personuppgifter till oss.

EU-US Sekretessskydd och Swiss-U.S. Sekretessskydd

Logitech och våra amerikanska baserade enheter inklusive Logitech Inc. och Logitech Latin America Inc., deltar i och har certifierat deras överensstämmelse med EU-USA. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som anges av U.S. Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen och Schweiz till Förenta staterna. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield Principles regleras. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifiering, besök https://www.privacyshield.gov.

Vi ansvarar för behandling av personuppgifter Vi mottar, enligt varje ramverk för sekretessskydd, och efterföljande överföringar till tredje part som agerar som agenter på våra vägnar. Vi följer principerna för sekretessskydd för all vidare överföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelser om vidarebefordringsansvar. Med avseende på personuppgifter mottagna eller överförda i enlighet med ramverket för sekretessskydd, är Logitech föremål för tillsynsbefogenheter från U.S. Federal Trade Commission. I vissa situationer kan vi vara skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på lagliga önskemål från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder vi oss att lösa klagomål om vår samling eller användning av din personliga information. EU-och schweiziska personer med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan.

Om du har en olöst fråga om integritet eller dataanvändning som vi inte har adresserat tillfredsställande, vänligen kontakta vår amerikanska tredjepartstvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) med hjälp av följande formulär: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, som beskrivs mer fullständigt på webbplatsen för sekretessskydd, kan du åberopa bindande skiljeförfaranden när andra förfaranden för tvistlösning har uttömts.

Endast för personuppgifter: Vi förbinder oss att samarbeta med EU: s dataskyddsmyndigheter och den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC), i tillämpliga fall, och följa de råd som ges av dessa myndigheter med hänsyn till till personuppgifter som överförts från EU och Schweiz till USA i samband med anställningsförhållandet.

Logitech är föremål för undersöknings- och verkställighetsbefogenheterna i U.S. Federal Trade Commission ("FTC").

ATT KONTROLLERA OCH FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har möjligheten att be oss att uppdatera eller ta bort/inaktivera vissa uppgifter som gäller dig. Du kan även begära att vi tar bort dina personuppgifter från bloggen, forumen eller andra allmänna områden inom vår kontroll. Om vissa personuppgifter inte kan tas bort av oss så kommer vi att berätta varför för dig. Om du vill slippa få marknadsföringsmeddelanden kan du följa uppsägningsanvisningarna i det e-postmeddelande du har fått, eller besöka sidan för prenumerationshantering på vår webbplats: http://www.logitech.com/subscribe.

Vi svarar på din begäran om granskning av den information vi har registrerat om dig inom 30 dagar från det att vi mottagit begäran.

När vi frågar efter personligt identifierbar information så har du möjlighet att tacka nej till att informationen används i vissa syften. Om du har frågor eller kommentarer eller om du skulle vilja göra en begäran angående dina uppgifter eller vår Policy och våra metoder, kontakta oss vänligen på support.logitech.com/response-center eller på något av följande sätt:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Postadress: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du hänvisa ditt integritetsklagomål respektive tvist till relevant statlig eller nationell dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion.

Cookies

Logitech använder cookies som väsentligen är små datafiler placeade i din dator, platta, mobiltelefon eller andra enheter. Klicka här för mer information.

EEA-meddelande

När vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till andra länder så använder vi olika rättsliga mekanismer, inklusive modellavtal, för att försäkra att dina rättigheter och skydd följer med dina uppgifter. Var god se ytterligare information om våra databehandlingsmetoder för EU-medborgare.

Giltighetsdatum och ändringar

Vi kan emellanåt göra ändringar, även väsentliga ändringar, i Sekretesspolicyn. Du bör läsa igenom Sekretesspolicyn varje gång du besöker våra webbplatser, för att se eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda Webbplatserna efter att vi har uppdaterat den här Sekretesspolicyn så accepterar du våra ändringar.

Om du har några frågor angående vår Sekretesspolicy var god kontakta oss på
Telefon: +1 510 795 8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Postadress: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Denna Sekretesspolicy gäller från 15 augusti 2018.