Logitech-nettstedets personvern­erklæring

I denne personvernerklæringen beskriver vi, Logitech Europe SA, hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra de som besøker våre nettsteder og mobilnettsteder som er tilknyttet denne personvernerklæringen (samlet omtalt som «nettsteder»). Denne personvernerklæringen gjelder ikke data vi samler inn på andre måter, for eksempel frakoblet eller med produkter vi selger, med mindre vi uttrykkelig erklærer skriftlig at denne personvernerklæringen også skal gjelde for slike andre data.

Data som sendes inn aktivt

Hvis du ringer oss, sender oss en e-postmelding eller fyller ut et skjema på en av nettsidene våre, vil du vite hvilken informasjon du oppgir, fordi du selv sender den til oss. Vi bruker slik informasjon til å svare på dine forespørsler eller på annen måte kommunisere med deg eller hjelpe deg. Vi vil eventuelt samle inn data som er nødvendige for å behandle bestillingen din hvis du foretar kjøp gjennom våre nettsteder, for eksempel leveringsadresse, bestilte produkter og kontaktinformasjon.

Data som formidles passivt

Når du besøker nettstedene våre, formidler du automatisk informasjon fra og om datamaskinen eller mobilenheten din, for eksempel aktivitetene du utfører på nettstedene, hvilken maskinvare og programvare du bruker (f.eks. operativsystem eller nettleser), informasjon som er lagret i informasjonskapsler, IP-adresse, tilgangstider, nettsidene du kom fra, regionene du navigerer fra, og nettsiden(e) du besøker (hvis aktuelt). Vi bruker sporingsteknologi (inkludert «informasjonskapsler») på nettstedene for å tilpasse og forbedre nettstedene. Vi bruker denne informasjonen for å bli bedre kjent med interessene til besøkende, kunder og potensielle kunder, som surfer på nettsidene våre, så vi kan forbedre nettstedene, tjenestene og produktene våre. For øyeblikket svarer vi ikke på signaler fra nettlesere om å ikke spore data.

Deling av data

Vi vil ikke leie ut, selge eller på annen måte dele personlige data, unntatt i følgende tilfeller:

  • Vi bruker tilknyttede og ikke-tilknyttede tjenesteleverandører, inkludert Logitech, Inc. i USA, som hjelper oss med å behandle personlige data for å levere tjenester og drive virksomheten vår i henhold til strenge konfidensialitetsavtaler.
  • Vi kan utlevere din personlige informasjon (a) for å overholde gjeldende lover og forskriftsmessige krav og svare på lovlige forespørsler, rettskjennelser og stevninger; (b) for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Logitech eller tredjeparter, inkludert håndhevelse av avtaler, policyer og vilkår for bruk; (c) i nødsituasjoner, inkludert for å beskytte sikkerheten til våre ansatte eller andre personer; eller (d) i forbindelse med undersøkelse eller forebygging av svindel.
  • Vi kan dele dine personlige data med henblikk på en forretningsavtale (eller forhandling av en forretningsavtale) som involverer salg eller overføring av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler. Disse avtalene kan omfatte eventuelle fusjoner, finansieringer, oppkjøp eller konkurstransaksjoner eller -prosedyrer.
  • Med ditt samtykke.

Vi står også fritt til å bruke og dele aggregerte og redigerte opplysninger som ikke kan brukes til å identifisere deg individuelt.

Datasikkerhet

Vi bruker SSL-sertifikater, begrensninger av datatilgang, antivirusprogrammer og brannmurer for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til personlige data. Ingen dataoverføring via Internett eller et trådløst nettverk er helt sikkert. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoene når du overfører personlige data til oss.

EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield

Logitech og våre amerikanske baserte enheter, inkludert Logitech Inc. og Logitech Latin America Inc., deltar i og har sertifisert deres overholdelse av EU-USA. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som angitt av US Department of Commerce angående innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon overført fra EU og Sveits til USA. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne personvernreglene og personvernskytteprinsippene, skal prinsippene for beskyttelse av personvern regulere. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-programmet, og for å se vår sertifisering, kan du gå til https://www.privacyshield.gov.

Vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene vi mottar, i henhold til hvert enkelt Privacy Shield-rammeverk, og påfølgende overføringer til tredjeparter som fungerer som agenter på våre vegne. Vi overholder Privacy Shield-prinsippene for all videre overføring av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert ansvarsbestemmelsene for påfølgende overføringer. Med hensyn til personopplysninger som mottas eller overføres i henhold til Privacy Shield-rammeverkene, er Logitech underlagt regulatoriske håndhevelsesbeføyelser fra US Federal Trade Commission. I enkelte tilfeller kan vi være nødt til å oppgi personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller rettshåndhevelseskrav.

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene forplikter vi oss til å løse klager om vår samling eller bruk av dine personlige opplysninger. EU og sveitsiske personer med henvendelser eller klager angående vår Privacy Shield-policy bør først kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis du har uoppløste problemer tilknyttet personvern eller databruk, som vi ikke har løst på tilfredsstillende vis, kan du ta kontakt med vår tredjeparts tvistløsningsleverandør i USA (gratis) ved hjelp av følgende skjema: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse forhold, som beskrives mer detaljert på Privacy Shield-nettstedet, kan du påberope bindende voldgift hvis andre tvisteløsningsprosedyrer ikke gir resultater.

Kun for menneskelige ressurser: Vi forplikter oss til å samarbeide med EUs databeskyttelsesmyndigheter (DPA) og den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommisjonen (FDPIC), i samsvar med rådene gitt av slike myndigheter, med tanke på til menneskelige ressurser data overført fra EU og Sveits, til USA i sammenheng med ansettelsesforholdet.

Logitech er underlagt undersøkelses- og håndhevelsesbeføyelsene fra US Federal Trade Commission ("FTC").

KONTROLLERE OG FÅ TILGANG TIL INFORMASJON

Du kan be oss om å oppdatere eller slette/deaktivere enkelte opplysninger som gjelder deg. Du kan også be om at dine personopplysninger fjernes fra blogger, fellesskapsfora eller andre offentlige webområder under vår kontroll. Hvis vi ikke kan fjerne noen av personopplysningene, vil vi fortelle deg hvorfor. Du kan stanse all markedsførings-e-post ved å følge instruksjonene for avregistrering i e-postmeldingen du har mottatt, eller på siden for abonnementsbehandling på nettstedet vårt: http://www.logitech.com/subscribe.

Vi vil svare på forespørselen om å evaluere informasjonen vi har lagret om deg, innen 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen.

Vi gir deg muligheten til å si nei til at personopplysningene dine brukes til bestemte formål, når vi ber deg om å oppgi denne informasjonen. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å sende en forespørsel tilknyttet dataene dine eller vår erklæring og mønsterpraksis, kan du kontakte oss på support.logitech.com/response-center eller ved hjelp av følgende metoder:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Postadresse: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560, USA

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du rette personvernsklagen eller tvisten til relevant statlig datatilsynsmyndighet i din jurisdiksjon.

Informasjonskapsler

Logitech bruker informasjonskapsler, dvs. små datafiler som plasseres på datamaskinen, nettbrettet, mobiltelefonen eller andre enheter. Klikk her for å finne ut mer om informasjonskapsler.

EØS-varsel

Når vi overfører personopplysninger fra EØS til andre land, bruker vi en rekke juridiske mekanismer, inkludert modellkontrakter, for å sikre at dine rettigheter og beskyttelser følger med dataene dine. Du finner mer informasjon i våre Databehandlingsrutiner for EU-borgere.

Ikrafttredelsesdato og endringer

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer, inkludert vesentlige endringer, i personvernerklæringen. Du bør gå gjennom personvernerklæringen hver gang du besøker nettstedene vår for å følge med på eventuelle endringer. Hvis du fortsetter å bruke nettstedene etter at vi har oppdatert denne personvernerklæringen, godtar du endringene våre.

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen vår, kan du kontakte oss på
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Postadresse: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560, USA

Denne personvernerklæringen trer i kraft 15. august 2018.